26 listopad 2011

Wycieczka Nr 43 - 04.12.2011

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” organizują w dniu 4 grudnia 2011 r. wycieczkę nr 43, ostatnią w tym sezonie. Wyjazd z przystanku „Tunel” przy ulicy Wincentego Pola o godz. 8.24 autobusem MZK nr 2 do Maciejowej (przystanek kościół).Trasa długości 9 km prowadzi wschodnim fragmentem Kotliny Jeleniogórskiej. W Maciejowej oglądamy kościół św. Piotra i Pawła z XVII w. z barokowym wyposażeniem. Następnie drogami polnymi przez wzgórze Skowron (dawny kamieniołom bazaltu) idziemy do Dziwiszowa. W dolnej części wsi znajduje się zespół pałacowy wzniesiony w XVII w., przebudowany w stylu klasycystycznym pod koniec XVIII w., obecnie mieści się tu ośrodek jeździecki gdzie można nauczyć się jazdy konnej pod okiem instruktora lub przejechać bryczką. Z Dziwiszowa ścieżką prowadzącą zboczem Sośni schodzimy na Zabobrze. Po drodze mijamy jeden z najokazalszych sudeckich marmitów nazywany „Grobem Wandala”, wyżłobiony w skale przez wody topniejącego lodowca. W końcowej części wędrówki udajemy się do Klubu Nauczyciela przy ulicy Bankowej, gdzie o godz. 13.30 rozpocznie się spotkanie podsumowujące XLI Rajd na Raty, w trakcie którego omówimy przebieg tegorocznych wędrówek, wyświetlimy zdjęcia z wycieczek i przedstawimy plany na przyszły rok. Wycieczkę prowadzi Wiktor Gumprecht z Mysłakowic. Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

SzukajKontakt

Wiktor Gumprecht
Szkolna
58-533 Mysłakowice koło Jeleniej Góry
tel. +48 500 279 011
fax. brak
e-mail: wiktorgumprecht@o2.pl
NIP: 611-142-48-35
Regon: 020768725